top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet yrityksemme palveluihin liittyen. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme tai kysyttäessä meiltä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan:

· miten yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja

· minkälaisia henkilötietoja yrityksemme voi kerätä asiakkaista

· mihin tarkoituksiin yrityksemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja

· mitkä ovat asiakkaan oikeudet koskien keräämiämme henkilötietoja

 

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Liikkumatila Oy 3203726-2

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Liikkumatila Oy/Mimmi Koukkari +358 40 7032727 mimmi@liikkumatila.fi

2. Rekisteröidyt

Liikkumatila Oy:n asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

· Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella

· Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (mm. uutiskirjeen erikseen tilanneet)

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Yrityksen edustajat käyttävät henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen seuraavia rekistereitä:

· Varaaheti.fi -asiakasrekisteri, jonka toteuttaa ja tuottaa pilvipalveluna suomalainen DigitalBooker Finland Oy. Heidän rekisteriselosteensa on nähtävillä osoitteessa: https://www.digitalbooker.com/rekisteriseloste/

· Korttimaksujen hallintaportaali jonka tuottaja on VismaPay. Heidän rekisteriselosteensa löytyy osoitteesta https://www.visma.com/privacy-statement/finland/

· Laskutusohjelma

· Paperinen nimi- ja läsnäololista

· Sähköposti, tekstiviesti sekä muut asiakasyhteydenotot

 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

· asiakassuhteen hoitaminen

· palveluistamme tiedottaminen ja markkinointi

· palvelun kehittäminen

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

· nimi

· osoite

· sähköposti

· puhelinnumero

 

Asiakastiedot

· tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

· asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen mimmi@liikkumatila.fi

· Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

· Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

· Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

· Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

· Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Pyyntö käsitellään säädetyssä yhden kuukauden määräajassa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

· Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

· Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan seuraavasti:

Asiakkaan ilmoittautuessa tunneille, asioidessaan liiketilassa, ollessaan yhteydessä sähköpostitse tai muilla tavoin, evästeiden kautta ja maksuliikenteen kautta (esim. maksupäätteen kauppiaspalvelu, liikuntaetuja tarjoavat yritykset). Tiedot, joita keräämme, ovat aina asiakkaan itsensä meille luovuttamia. Emme kerää tietoja ulkopuoliselta taholta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Liikkumatila Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse milloin tahansa ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen moi@liikkumatila.fi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä Liikkumatila Oy ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joille tämä on heidän työtehtäviensä kannalta välttämätöntä.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sekä muutoin asianmukaisesti.

bottom of page